Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych na 2022 r
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Przeglądy techniczne, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU2210
Dokument1896
INSTRUKCJA KORZYSTANIA5391
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP5305
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ5432
Redakcja59735
7493
6175
8582
5879
5423
5637
4831
6484
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
3721
835
766
802
750
3572
4507
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.3437
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat3502
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich2669
2726
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.1990
1637
1627
1607
1584
1440
1323
1398
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat2010
1268
1156
1088
1019
1478
935
932
635
629
603
596
531
474
829
746
805
808
791
825
504
498
480
377
386
304
79
78
Razem197776

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 203722