Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Przebudowa budynku admnistracyjnego dyspozytorni Szczecińskiej 41A w Słupsku
Kredyt na zakup 5 autobusów
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych
Najem powierzchni magazynowych
Najem odzieży roboczej
Dostawy AdBlue
Badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU2019
Dokument1707
INSTRUKCJA KORZYSTANIA4954
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4866
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ5010
Redakcja50931
6961
5692
7936
5407
4969
5169
4369
6003
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
3498
835
766
802
750
3326
3986
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.2986
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat3042
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich2444
2272
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.1764
1428
1400
1373
1380
1232
1123
1185
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat1550
1059
942
874
805
1102
598
603
418
413
384
385
318
259
416
411
373
379
361
384
172
171
156
59
Razem170723

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 176669