Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i środków czystości
Przebudowa budynku admnistracyjnego dyspozytorni Szczecińskiej 41A w Słupsku
Kredyt na zakup 5 autobusów
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2021 r.
Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU1747
Dokument1458
INSTRUKCJA KORZYSTANIA4338
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4268
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ4415
Redakcja45941
6219
5001
6938
4761
4356
4525
3712
5202
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
3163
835
766
802
750
2866
3254
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.2380
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat2386
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich2098
1630
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.1402
1103
1060
1028
1042
902
794
846
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat930
733
602
544
475
464
14
52
36
23
Razem142407

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 148353