Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Wykonanie operu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Przegląd serwisowy segmentowych bram przemysłowych
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2020 r.
Dostawa 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU1510
Dokument1232
INSTRUKCJA KORZYSTANIA3862
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP3837
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ3990
Redakcja42547
5657
4475
6278
4277
3871
3981
3198
4616
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
2793
835
766
802
750
2413
2685
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.1946
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat1896
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich1692
1081
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.1027
733
675
626
626
572
459
420
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat452
315
181
140
71
Razem123833

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 129775