Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Ubezpieczenie komunikacyjne i mienia od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
Sprzątanie powierzchni biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz mycie okien
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2023 r.
Sprzątanie wnętrz autobusów
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU2496
Dokument2168
INSTRUKCJA KORZYSTANIA6010
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP5921
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ6044
Redakcja63748
8166
6835
9418
6510
6036
6266
5438
7161
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
4039
835
766
802
750
3942
5184
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.4073
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat4137
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich3043
3360
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.2360
1982
1973
1957
1911
1772
1625
1732
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat2636
1606
1474
1424
1346
1841
1273
1273
955
949
922
860
789
726
1389
1028
1360
1371
1360
1328
774
764
761
649
889
857
598
582
435
443
218
151
100
Razem228137

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 234083