Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Przebudwa budynku administracyjnego dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A w Słupsku".

 

Zamawiajacy informuje, że otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 15 grudnia 2020 r.  Oferty nalezy składać pocztą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

W dniu 18 listopada 2020 r. Zamawiajacy zmienił treść § 8 ust. 1 Umowy. Ujenodlicowa treść umowy zawierajaca zmianę została dołączona poniżej i oznaczona datą zmiany w nazwie pliku.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 r.:

1) dodał dokument o nazwie "Formularz ofertowy ogólny". Dokument ten należy wypełnić składajac ofertę Zamawiajacemu;

2) zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu, z którego wynika obowiązek wypełnienia powyższego formularza ofertowego.

Pozostałe dokumenty pozostają aktualne i przy sporządzaniu oferty, Wykonawca powinien je pobrać z poprzednio zamieszczonych przez Zamawiającego plików.

 

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 r. zmienił treść § 10 ust. 2 projektu umowy i nadał mu następujące brzmienie: 

 

"Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane licząc od daty odbioru końcowego obiektu".

 


W pozostałym zakresie dokumentacja postępowania pozostaje bez zmian. Zamawiajacy uaktualnił projekt umowy zawierajacy powyższą zmianę. Aktulany plik zawierający zmianę został dołączony do dokumentacji i nosi nazwę "Projekt umowy 10122020"

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
0_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki.zip1 444,24 kB
1_ Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki wersja edytowalna.zip228,50 kB
2_Dokuemntacja projektowa.zip4 453,41 kB
3_Dokumentacja projektowa-branża sanitarna.zip12 117,87 kB
4_Dokumentacja projektowa-branża elektryczna.zip9 637,44 kB
5_Przedmiary robót.zip19 322,89 kB
6_Projekt umowy 18112020.zip136,05 kB
7_ogloszenie-o-zamowieniu-002-przebudowa-dmowskiego.pdf305,05 kB
8_Formularz ofertowy (002).zip262,12 kB
9_Projekt umowy 10122020.zip135,98 kB
91_Informacja z otwarcia ofert.pdf508,14 kB
92_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf798,44 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2020-11-18, godz. 09:16)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2020-12-10, godz. 10:52)
Odwiedzin: 1591

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 278217