Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu fabrycznie nowych dwunastometrowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 tj. ze zm.).

 

 Postępowanie dotyczy projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
0_Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS245-513531-pl.pdf173,03 kB
1_SIWZ 21-12-2017.zip4 744,00 kB
2_odpowiedz-na-pytania-z-12012018.pdf366,56 kB
3_SIWZ i załączniki w wersji edytowalnej.zip1 271,56 kB
4_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf141,49 kB
5_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf131,98 kB
6_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf102,13 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2017-12-21, godz. 13:04)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2017-12-21, godz. 13:03)
Odwiedzin: 3390

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 278231