Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaaprasza do skladania ofert w postępowaniu pn.

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na:

1)   budowie i uruchomieniu trzech dwustanowiskowych stacji ładowania typu plug-in z infrastrukturą zasilania energetycznego na terenie zajezdni autobusowej w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36;

2)   budowie i uruchomieniu jednej dwustanowiskowej pantografowej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1
w Słupsku, z infrastrukturą zasilania energetycznego”.

 

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.

 


Szczegóły odtyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonej dokumentacji. 

 

Zamawiajacy informuje, że postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakladzie Komuniakcji

Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami.zip7 136,71 kB
2_zamknięcie postępowania bez wyboru oferty.pdf48,47 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2022-04-08, godz. 13:45)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2022-04-08, godz. 12:13)
Odwiedzin: 908

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 278234