Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalno¶ci spółki
Organy i osoby sprawuj±ce w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Maj±tek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane s± przez MZK Słupsk

Reklamacje i wnioski

Reklamacje i wnioski przyjmowane s±:

1. w formie pisemnej na  adres Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzib± w Słupsku, ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica;

2. poczt± elektroniczn± na adres mzk@mzk.slupsk.pl

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2014-07-03, godz. 08:51)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2019-11-15, godz. 12:35)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 138178