Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Wykonanie operatu wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2019 r.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdują się w załączonych plikach.

 

W dniu 18.01.2019 r., Zamawiający doprecyzował pojęcie przedmiotu zamówienia nadając mu następujace brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji w 3 egzemplarzach, a w przypadku, gdy z treści operatu będzie wynikała konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Bazy MZK znajdującej się w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, 76-251 do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, również przygotowanie wniosku o wydanie tej decyzji.

 

Stosowne zmiany wprowadzono do treści ogłosznia o zamówieniu oraz umowy.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie zamówieniu wraz załącznikami.zip741,53 kB
2_Ogłoszenie zamówieniu wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.zip107,32 kB
3_Ogłoszenie zamówieniu (003) operat wodnoprawny 18.01.2019 r..pdf169,81 kB
4_Ogłoszenie zamówieniu (003) operat wodnoprawny 18.01.2019 r. wersja edytowalna.docx45,99 kB
5_Projekt umowy operat wodnoprawny 18.01.2018 r..pdf101,98 kB
6_Projekt umowy operat wodnoprawny 18.01.2018 r. wersja edytowalna.docx21,18 kB
7_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf172,40 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2019-01-12, godz. 10:23)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2019-01-18, godz. 13:59)
Odwiedzin: 2300

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 279836