Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym".

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019.1843 tj. ze zm.).

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało nr identyfikacyjny: 77065fdc-6713-4b2f-bbcc-3a6d03a6f88b

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W dniu 5 maja 2020, Zamaiający zamieścił SIWZ uwzględniającą zmianę wprowadzoną przez Zamawiajacego w związku z pytaniami Wykonawców zadanymi w dniu 29 kwietnia 2020 r. Zmiana dotyczy terminu wykonania zamówienia określonego w Rozdziale IV pkt 1 SIWZ. Nowy termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 220 dni od daty podpisania umowy dostawy autobusów. SIWZ zawierajaca powyższą zmianę znajduje się w plikach SIWZ zmiana 050502020 oraz SIWZ zmiana 05052020 wersja edytowalna. Treść załączników do SIWZ pozostała bez zmian.

 

 

W dniu 7 maja 2020 r. w związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 4 maja 2020 r., Zamawiajacy uwzględniajac uwagi Wykonawcy dokonał zmiany treści SIWZ i załącznika Nr 4 do SIWZ wzoru umowy. Pliki zawierajace powyższe zmiany zostały załączone poniżej i mają nazwę odpowiednio: SIWZ i załączniki zmiana 07052020 ujednolicony oraz SIWZ i załączniki zmiana 07052020 ujednolicony wersja edytowalna

 

Zamawiajacy w dniu 13 maja w związku z odpowiedziami na pytanie Wykonawcy z dnia 5 maja 2020 r. dokonał zmiany załącznika Nr 4 do SIWZ wzoru umowy. Ujednolicona dokumentacja przetargowa zawierająca powyższą zmianę została załączona poniżej w plikach SIWZ i załączniki zmiana 13052020 ujednolicony oraz SIWZ i załączniki zmiana 13052020 wersja edytowalna.

 

 

Transmisja z publicznego otwarcia ofert będzie dostępna na kanale YouTube:

 

https://www.youtube.com/channel/UCb400Ir3XWCVV30YVtIAPXw

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf146,63 kB
2_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i JEDZ.zip1 468,96 kB
3_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej.zip269,46 kB
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_77065fdc-6713-4b2f-bbcc-3a6d03a6f88b.asc700 b
Odpowiedź na zapytanie 27042020_1.pdf466,39 kB
Odpowiedż na zapytanie 27042020_2.pdf2 370,54 kB
Odpowiedź na zapytanie 29042020.pdf1 776,96 kB
odpowiedź na zapytanie 30042020.pdf517,60 kB
4_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf67,23 kB
odpowiedź na zapytanie 04052020.pdf2 821,45 kB
7_SIWZ i załączniki zmiana 07052020 ujednolicony.zip1 470,06 kB
8_SIWZ i załączniki zmiana 07052020 ujednolicony wersja edytowalna.zip269,39 kB
Odpowiedź na strone internetową 05052020.pdf3 081,21 kB
8_SIWZ v01 zmiana 20200505.pdf308,05 kB
9_SIWZ v01 zmiana 20200505_wersja edytowalna.docx81,15 kB
96_SIWZ i załączniki zmiana 13052020.zip1 470,44 kB
97_SIWZ i załączniki zmiana 13052020 wersja edytowalna.zip269,51 kB
971_Informacja z otwarcia ofert.pdf663,12 kB
972_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf612,81 kB
973_Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia.pdf108,92 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2020-04-20, godz. 11:51)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2020-05-25, godz. 07:42)
Odwiedzin: 2372

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 278233