Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

 

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Słupska

 

Rada Nadzorcza:

Marcin Dadel - Przewodniczący Rady

Wojciech Mądry - Członek Rady

Anna Stawiarz - Członek Rady

 

Zarząd:

Anna Szabłowińska - Prezes Zarządu

 

Sposób reprezentacji Spółki: Prezes Zarządu lub dwaj inni członkowie zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2014-07-02, godz. 14:20)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2023-11-03, godz. 11:28)
Odwiedzin: 10961

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 279835