Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Holowanie pojazdów
Wykonanie operatu wodnoprawnego
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych do autobusów użytkowanych przez Spółkę.

 

Dostawy będą dokonywane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 9 grudnia 2022 r.  do godz. 12:00.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzi Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Pubvlicznych.

 

Ofertę stanowi wypełniona przez Wykonawcę lista. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
W pozycjach listy, których Zamawiający podał nazwę producenta Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył części zamienne, podzespoły lub materiały pomocnicze tych właśnie producentów albo przedstawił certyfikat lub świadectwo producenta autobusu potwierdzające dopuszczenie do stosowania.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załącznikach. 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Zaproszenie do skład ofert na cz zamien 2023.pdf293,20 kB
2_PRZETARG CZĘŚCI 2023 DO OGŁOSZENIA (2).xlsx55,93 kB
3_Wyniki Scania Citywide LF 2015-2018.pdf447,96 kB
4_Wyniki Scania Omnicity 2010-2011.pdf509,98 kB
5_Wyniki Scania Omnicity 1999-2003.pdf478,18 kB
6_Wyniki Scania Omnilink 2006-2007.pdf419,20 kB
7_Wyniki Irisbus 2006-2007.pdf432,96 kB
8_Wyniki akumulatory, tarcze, klocki, bębny.pdf422,50 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2022-12-14, godz. 15:14)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2022-11-25, godz. 15:29)
Odwiedzin: 483

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 272889