Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Wykonanie operu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Przegląd serwisowy segmentowych bram przemysłowych
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2020 r.
Dostawa 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2017-10-17, godz. 13:13)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2017-10-17, godz. 13:13)
Nazwa plikuRozmiar
Bilans, Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r..pdf1 878,90 kB
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.pdf917,11 kB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.PDF799,76 kB
Sprawozdanie Zarzadu z działalności Spólki za 2016.pdf5 392,03 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 129776