Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym".

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019.1843 tj. ze zm.).

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało nr identyfikacyjny cce53cc6-ef43-4c33-ab13-20b2ab4ba23e

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf141,52 kB
2_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i JEDZ.zip1 453,22 kB
3_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej.zip263,75 kB
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cce53cc6-ef43-4c33-ab13-20b2ab4ba23e.asc700 b
unieważnienie postępowania.jpg840,53 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2020-01-30, godz. 14:00)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2020-01-30, godz. 13:59)
Odwiedzin: 1680

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 278230