Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usług ochrony na mienia na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r."

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w załączonych plikach. 

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia 18 grudnia 2020 r. na adres mzk@mzk.slupsk.pl 

 

Spółka informuje, że postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. 2019.1843 j.t  ze zm.)

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. zmienił treść punktu 5, tj. warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków poprzez usunięcie wymagań dotyczących obowiązku posiadania pzez Wykonawców pojazdu specjalnego do przewozu gotówki.

Ogłoszenie zawierające powyższą zmianę zostało zamieszczone z znaczeniem 7 grudnia 2020 r.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 r. w formularzu ofertowym doprecyzował, że chodzi o wskazanie przez Wykonawców procentowej miesięcznej ulgi  odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych, jakiej Wykonawca może udzielić Zamawiajacemu. Nowy formularz zawierajacy powyższą zmianę został umieszczony poniżej w pliku Formularz ofertowy 10122020.

 

W pozostałym zakresie Zaamawiajacy utrzymał dotychczasowe postanowienia i zapisy.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki.zip657,96 kB
2_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki w wersji edytowalnej.zip113,39 kB
3_Ogłoszenie o zamówieniu (005) 7_05_2020.pdf199,23 kB
4_Formularz ofertowy 10122020.docx20,53 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2020-12-01, godz. 15:32)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2020-12-10, godz. 13:33)
Odwiedzin: 1145

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 278218