Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Sprzątanie wnętrz autobusów
Dostawa zbiornika do AdBlue wraz z montażem
Sukcesywne dostawy płynu Ad Blue
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych do autobusów użytkowanych przez Spółkę.

 

Dostawy będą dokonywane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Pubvlicznych.

 

Ofertę stanowi wypełniona przez Wykonawcę lista. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W pozycjach listy, których Zamawiający podał nazwę producenta Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył części zamienne, podzespoły lub materiały pomocnicze tych właśnie producentów albo przedstawił certyfikat lub świadectwo producenta autobusu potwierdzające dopuszczenie do stosowania.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
0_Zaproszenie do składania ofert na cz zamienne.pdf189,50 kB
1_Spełnienie warunków udziału w postepowaniu.pdf124,46 kB
2_Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.pdf242,11 kB
3_PRZETARG CZĘŚCI 2021 DO OGŁOSZENIA.xls142,00 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2020-11-16, godz. 12:59)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2020-11-16, godz. 12:58)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 239509