Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Holowanie pojazdów
Wykonanie operatu wodnoprawnego
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Sukcesywne dostawy paliw ciekłych dla:

1) Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,

2) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku,

3) "Wodociągów Słupsk" Spółka z o.o.,

prowadzonego na podstawie art. 38 Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych w nazwie zamówenia, w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamóienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało nr identyfikacyjny 080a3de4-9d37-42da-a5fd-f664797dc232 oraz d23a0133-6c7a-4155-8536-e5017ee89df5. Oferty należy składać z uwzględnieniem drugiego numeru postępowania.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający  informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 15 czerwca 2021 r. oraz odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na te pytania, Zamawiajacy zmodyfikował SWZ i załączników do SWZ. Zmodyfikowania SWZ i załączników do SWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego i opatrzona datą 20210617.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r., skorygował ilość oleju napędowego znajdującą się w formularzu ofertowym i dostosował tą ilość do ilości tego paliwa podanej w SWZ i umowach. W związku z dokonaną korektą, Zamawiający przesunął termin składnia ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 7 lipca 2021 r. godz 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 10:30. Specyficaja Warunków Zamówienia, zawierająca powyższe zmiany jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego i opatrzona datą 20210705.

 

Zamawiający informuje, że zmiania termin składania ofert w postępowaniu na dzień 13 lipca 2021 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2021 r. o godz. 10:30. Specyficaja Warunków Zamówienia, zawierająca powyższe zmiany jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego i opatrzona datą 20210706.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
01_2021-OJS104-274910-pl.pdf138,37 kB
02_SWZ i załączniki.zip2 228,29 kB
03_SWZ i załączniki w wersji edytowalnej.zip261,25 kB
04_Odpowiedzi na pytania na stronę internetową 20210615.pdf590,50 kB
05_SWZ i załączniki 20210617.zip2 831,70 kB
06_SWZ i załączniki w wersji edytowalnej 20210617.zip289,72 kB
07_Odpowiedź na pytanie na stronę internetową 20210615(2).pdf58,28 kB
08_odpowiedz_na_pytanie_na_stronę internetowa_20210621.pdf1 148,68 kB
09_odpowiedz_na pytanie_na stron_internetowa_20210624.pdf571,82 kB
11_SWZ07052021_wersja_edytowalna.zip290,73 kB
10_SWZ i załączniki_20210705.zip2 831,67 kB
12_Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf484,33 kB
13_SWZ_20210706.zip2 831,81 kB
14_SWZ_20210706 w wersji edytowalnej.zip290,53 kB
15_ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf68,08 kB
16_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf68,08 kB
17_Informacja z otwarcia ofert.pdf639,14 kB
18_Informacja o wyborze oferty na stronę internetową.pdf1 097,99 kB
19_Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty .pdf47,64 kB
20_Sprostowanie unieważnienia czynności wyboru najkorzytsniejszej oferty na stronę.pdf65,43 kB
21_informacja o wyborze oferty na stronę internetową.pdf86,06 kB
37_Ogłoszenie o udzieleniu zamówenia.pdf118,08 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2021-06-01, godz. 14:15)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2021-07-07, godz. 07:12)
Odwiedzin: 1565

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 268473