Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa 5 nowych autobusów miejskich
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2019 r.
Sprzątanie wnętrz autobusów
Wykonanie operatu wodno-prawngeo
Dostawa dystrybutora oleju napędowego na potrzeby wewnętrznej stacji paliw
Odbiór odpadów
Przeglądy technicze, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego
Holowanie pojazdów
Wykonanie operu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

ul. Bitwy Warszawskiej 1

76-200 Słupsk

 

Adres do korespondencji:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

ul. Transportowa 36

76-251 Kobylnica

 

tel.: 59 848 93 00

fax: 59 841 54 03

 

Adres e-mail:mzk@mzk.slupsk.pl

 

NIP: 839-041-02-17

REGON: 771486860

 

KRS: 0000002203

Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Wysokość kapitału zakładowego: 17 130 000,00 zł

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2014-07-02, godz. 11:55)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2018-05-18, godz. 13:41)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 113649