Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, działając na podstawie art 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz, U, 2017. poz. 1579 t.j. ze zm.) zaprasza do składania ofert we wspólnym postępowaniu o zamówienia publicznego pn.

„Sukcesywne dostawy paliw ciekłych dla:

  1. Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,

  2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku,

  3. „Wodociągów Słupsk” Spółka z o.o.”,

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 29 października 2018 r. na skutek odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23 października 2018 r. zmienił treść SIWZ oraz załączników Nr 3, 4 i 5 w zakresie wskazanym tej odpowiedzi. Zmieniona na skutek powyższej odpowiedzi SIWZ wraz załacznikami, które podlegały zmianie została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS198-449484-pl.pdf202,85 kB
2_SIWZ z załącznikami.zip1 974,43 kB
3_SIWZ z załącznikami w wersji edytowalnej.zip241,98 kB
4_odpowiedz-na-zapytania-z-23102018.pdf638,45 kB
5_Zmiany SIWZ 29102018.zip679,15 kB
6_Zmiany SIWZ 29102018 wersja edytowalna.zip132,15 kB
7_odpowiedzi na zapytania 29102018.pdf1 080,63 kB
8_ujednolicona treść SIWZ i załączników na dzień 2.11.2018 r..zip2 566,58 kB
9_ujednolicona treść SIWZ i załączników wersja edytowalna.zip257,27 kB
10_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf76,72 kB
11_odpowiedzi-na-zapytania-9112018.pdf142,16 kB
informacja z otwarcia ofert.pdf121,77 kB
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf130,41 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2018-10-15, godz. 15:37)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2018-10-29, godz. 14:18)
Odwiedzin: 2697

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 279839