Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Sprzątanie wnętrz autobusów
Dostawa zbiornika do AdBlue wraz z montażem
Udzielenie kredytu długoterminowego
Świadczenie usług informatycznych
Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Udzielenie kredytu długoterminowego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (2)
Holowanie pojazdów
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym",

prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. , w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało "identyfikator postępowania" - cdf2d4de-3c63-48b2-8297-3ac2389ec575

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

W dniu 30.08.2022 r., Zamawiajacy wprowadził do SWZ obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania, wynikające z obowiązków nałozonych na Zamawiajacych w art 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W związku z powyższym Wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawcy polegają celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązani są do wypłenienia załączników Nr 8 i 9 do SWZ.

Załącznik nr 8 dotyczy Wykonawców/ wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzilenie  zamówienia.

Załącznik nr 9 dotyczy podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawcy polegają celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS145-416071-pl.pdf115,64 kB
2_SWZ i załączniki.zip4 200,49 kB
3_SWZ i załączniki w wersji edytowalnej.zip363,71 kB
4_Odpowiedź08082022.pdf313,40 kB
5_odpowiedz09082022.pdf4 643,24 kB
6_SWZ i załączniki 11082022.zip2 632,63 kB
7_SWZ i załączniki 11082022 w wersji edytowalnej.zip366,96 kB
8_Ogłoszenie - sprostowanie ogłoszenia.pdf65,45 kB
81_SWZ wraz załącznikami 30082022.zip3 385,15 kB
82_SWZ wraz załącznikami 30082022 w wersji edytowalnej.zip419,27 kB
9_Ogłoszenie - sprostowanie ogłoszenia.pdf67,13 kB
91_Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf41,75 kB
92_informacja z otwarcia ofert.pdf44,89 kB
93_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf73,87 kB
94_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf104,92 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2022-07-29, godz. 15:36)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2022-08-30, godz. 14:32)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 249908