Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania",

prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. , w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało "identyfikator postępowania" - bd725428-854b-4bdf-a9fc-0d43dcc0b377

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający informuje, że zmienił 

1) termin skadania ofert na dzień 4 marca 2022 r. godz. 10:00

2) termin otwarcia ofert na dzień 4 marca 2022 r. godz. 10:30

W związku z powyższym Zamawiający opublikował dokumentację zamówienia, ktróra zawiera powyższe zmiany w dacie składania i otwarcia ofert. Dokumentacja dostępna jest w plikach opatrzonych datą 28022022.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS015-036315-pl.pdf123,77 kB
2_SWZ i załączniki.zip10 207,41 kB
3_SWZ i załączniki w wersji edytowalnej.zip1 254,76 kB
4_20220216 - odpowiedż na stronę internetową.pdf1 971,04 kB
5_Zmiana SWZ 16022022.zip9 299,69 kB
6_Zmiana SWZ 16022022 wersja edytowalna.zip1 257,04 kB
7_Ogłoszenie sprostowanie ogłoszenia.pdf65,12 kB
71_20220228_na stronę internetową.pdf1 287,31 kB
72 Zmiana SWZ 28022022.zip9 299,14 kB
73 Zmiana SWZ 28022022 wersja edytowalna.zip1 257,97 kB
74_Ogłoszenie_sprostowanie ogłoszenia.pdf65,04 kB
75_informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf443,24 kB
76_Informacja z otwarcia ofert.pdf548,06 kB
77_informacja o wyborze oferty na stronę internetową.pdf670,87 kB
78_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf109,26 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2022-01-21, godz. 14:28)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2022-02-28, godz. 10:47)
Odwiedzin: 1339

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 279838