Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Sukcesywne dostawy części zamiennych i podzespołów do autobusów oraz materiałów pomocniczych na zasadach określonych w załączonym zaproszeniu oraz Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

 

Dostawy będą dokonywane w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 1 grudnia 2023 r.  do godz. 12:00.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzi Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Pubvlicznych.

 

Ofertę stanowi wypełniona przez Wykonawcę lista. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W pozycjach listy, których Zamawiający podał nazwę producenta Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył części zamienne, podzespoły lub materiały pomocnicze tych właśnie producentów albo przedstawił certyfikat lub świadectwo producenta autobusu potwierdzające dopuszczenie do stosowania.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Zaproszenie do skład ofert na cz zamien 2024.pdf293,23 kB
2_PRZETRAG CZĘŚCI 2024.xlsx52,49 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2023-11-17, godz. 08:00)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2023-11-17, godz. 07:59)
Odwiedzin: 330

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 278232