Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Przebudowa budynku admnistracyjnego dyspozytorni Szczecińskiej 41A w Słupsku
Kredyt na zakup 5 autobusów
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Sukcesywne dostawy paliw ciekłych dla:

1) Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,

2) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku,

3) "Wodociągów Słupsk" Spółka z o.o.,

prowadzonego na podstawie art. 38 Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych w nazwie zamówenia, w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamóienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało nr identyfikacyjny 080a3de4-9d37-42da-a5fd-f664797dc232

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
01_2021-OJS104-274910-pl.pdf138,37 kB
02_SWZ i załączniki.zip2 228,29 kB
03_SWZ i załączniki w wersji edytowalnej.zip261,25 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2021-06-01, godz. 14:15)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2021-06-01, godz. 14:14)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 165539