Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych do autobusów użytkowanych przez Spółkę.

 

Dostawy będą dokonywane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 9 grudnia 2022 r.  do godz. 12:00.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzi Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Pubvlicznych.

 

Ofertę stanowi wypełniona przez Wykonawcę lista. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
W pozycjach listy, których Zamawiający podał nazwę producenta Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył części zamienne, podzespoły lub materiały pomocnicze tych właśnie producentów albo przedstawił certyfikat lub świadectwo producenta autobusu potwierdzające dopuszczenie do stosowania.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załącznikach. 

Załączniki:

  • 1_Zaproszenie do skład ofert na cz zamien 2023.pdf 
  • 2_PRZETARG CZĘŚCI 2023 DO OGŁOSZENIA (2).xlsx 
  • 3_Wyniki Scania Citywide LF 2015-2018.pdf 
  • 4_Wyniki Scania Omnicity 2010-2011.pdf 
  • 5_Wyniki Scania Omnicity 1999-2003.pdf 
  • 6_Wyniki Scania Omnilink 2006-2007.pdf 
  • 7_Wyniki Irisbus 2006-2007.pdf 
  • 8_Wyniki akumulatory, tarcze, klocki, bębny.pdf