Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania",

prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. , w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało "identyfikator postępowania" - bd725428-854b-4bdf-a9fc-0d43dcc0b377

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający informuje, że zmienił 

1) termin skadania ofert na dzień 4 marca 2022 r. godz. 10:00

2) termin otwarcia ofert na dzień 4 marca 2022 r. godz. 10:30

W związku z powyższym Zamawiający opublikował dokumentację zamówienia, ktróra zawiera powyższe zmiany w dacie składania i otwarcia ofert. Dokumentacja dostępna jest w plikach opatrzonych datą 28022022.

 

Załączniki:

 • 1_Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS015-036315-pl.pdf 
 • 2_SWZ i załączniki.zip 
 • 3_SWZ i załączniki w wersji edytowalnej.zip 
 • 4_20220216 - odpowiedż na stronę internetową.pdf 
 • 5_Zmiana SWZ 16022022.zip 
 • 6_Zmiana SWZ 16022022 wersja edytowalna.zip 
 • 7_Ogłoszenie sprostowanie ogłoszenia.pdf 
 • 71_20220228_na stronę internetową.pdf 
 • 72 Zmiana SWZ 28022022.zip 
 • 73 Zmiana SWZ 28022022 wersja edytowalna.zip 
 • 74_Ogłoszenie_sprostowanie ogłoszenia.pdf 
 • 75_informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf 
 • 76_Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • 77_informacja o wyborze oferty na stronę internetową.pdf 
 • 78_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf