Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w SŁupsku zaprasza do składania ofert postępowaniu pn. "Sukcesywne dostawy płynu do selektywnej redukcji katalitycznej spalin silnika wysokoprężnego"

 

Postępowanie prowadzeone jest napodstawie przepisów Kodksu Cywilnego i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Mieskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w ŚŁupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy składać na adres mzk@mzk.slupsk.pl w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. godz 12:00.

Załączniki:

  • 1_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki.zip 
  • 2_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki w wersji edytowalnej.zip 
  • 3_informacje-o-zamknieciu-postepowania-bez-wyboru-oferty.pdf