Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku administracyjnego dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A w Słupsku”

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku oraz Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy skłdać za pomocą poczty elektronicznej na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 4 marca 2021 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:

  • 1_Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami.zip 
  • 2_Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.zip