Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat

Załączniki:

  • Plan rzeczowo finansowy na rok 2018.pdf 
  • Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf 
  • Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej MZK Slupsk za 2018 rok.pdf 
  • Sprawozdanie Zarządu z dzialalnosci Spolki za 2018 rok.pdf 
  • Bilans i Rachunek zyskow i strat 2018 rok.pdf 
  • Uchwała w sprawie podziału zysku.pdf