Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa dystrybutora oleju napędowego na potrzeby wewnętrznej stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku”.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdują się w załączonych plikach.

 

W dniu 22 stycznia 2019 r. Zamawiający z ogłoszenia o zamówieniu oraz umowy usunął wymaganie dotyczące posiadania przez dystrybutor certyfikatu MID (tj. oceny wyrobu przez Główny Urząd Miar).

Załączniki:

  • 1_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki.zip 
  • 2_Ogłoszenie zamówieniu i załączniki w wersji edytowalnej.zip 
  • 3_ ogłoszenie o zamówieniu i projekt umowy 22.01.2019 r..zip 
  • 4_Ogłoszenie o zamówieniu i projekt umowy w wresji edytowalnej 22.01.2019 r..zip 
  • 5_wybor-najkorzystniejszej-oferty.pdf