KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
 W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO 

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Bitwy Warszawskiej 1, KRS: 0000002203, NIP: 8390410217, REGON: 771486860, tel.: (59) 84 89 300 faks: (59) 841 71 49, e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl, jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów, obsługą operacji gospodarczych
  (w tym wystawianiem faktur), obsługą klientów stacji paliw i parkingu strzeżonego, utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.

 2. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, w tym profilowaniu.

 2. Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

 1. Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez naszą Spółkę narusza przepisy RODO.

 2. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, firmy zapewniające obsługę informatyczną naszej Spółki, podmioty wyspecjalizowane w windykacjach należności, agencje ochrony osób i mienia.

 2. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

 

Załączniki:

 • Klauzula dla klientów 2020.pdf