Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat

Załączniki:

  • Plan rzeczowo_finansowy na rok 2017.pdf 
  • Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdf 
  • Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej MZK Slupsk za 2017 rok.pdf 
  • Sprawozdanie Zarządu z dzialalnosci Spolki za 2017 rok.pdf 
  • Bilans i Rachunek zyskow i strat 2017 rok .pdf