Reklamacje i wnioski

Reklamacje i wnioski przyjmowane s±:

1. w formie pisemnej na  adres Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzib± w Słupsku, ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica;

2. poczt± elektroniczn± na adres mzk@mzk.slupsk.pl