Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

 

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Słupska

 

Rada Nadzorcza:

Marcin Dadel - Przewodniczący Rady

Wojciech Mądry - Członek Rady

Anna Stawiarz - Członek Rady

 

Zarząd:

Anna Szabłowińska - Prezes Zarządu

 

Sposób reprezentacji Spółki: Prezes Zarządu lub dwaj inni członkowie zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem