Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

ul. Bitwy Warszawskiej 1

76-200 Słupsk

 

Adres do korespondencji:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

ul. Jolanty Szczypińskiej 36

76-251 Kobylnica

 

tel.: 59 848 93 00

fax: 59 841 54 03

 

Adres e-mail:mzk@mzk.slupsk.pl

 

NIP: 839-041-02-17

REGON: 771486860

 

KRS: 0000002203

Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Wysokość kapitału zakładowego: 11 677 640,00 zł