Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywne dostawy płynu do selektywnej redukcji katalitycznej spalin silnika wysokoprężnego”

 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o przepisy Regulaminu wewnętrznego oraz Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące prowadzonego postęoowania zawarte są w załącznonych plikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 12:00. Oferty należy składać drogą mailową na adres mzk@mzk.slupsk.pl 

Załączniki:

  • 0_Ogłoszenie zamówieniu z załącznikami.zip 
  • 1_Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami w wersji edytowalnej.zip 
  • 4_informacja o unieważnieniu postępowania.pdf