Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Dostawa zbiornika do AdBlue wraz z montażem".

 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o przepisy Regulaminu wewnętrznego oraz Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące prowadzonego postęoowania zawarte są w załącznonych plikach.

 

Pod pojęciem montażu Zamawiający rozumie:

- wykonanie polbruku pod posadowienie zbiornika,

- położenie arotów ,

- wciągnięcie kabli,

- konfiguracja systemów automatyki,

- konfiguracja systemu kasowego McSpal.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 12:00. Oferty należy składać drogą mailową na adres mzk@mzk.slupsk.pl 

Załączniki:

  • 0_Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami.zip 
  • 1_Ogłoszenie o zamówieniu wraz załącznikami w wersji edytowalnej.zip 
  • 2_Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf